Per una ginecologia respectuosa

Llista contributiva de ginecòlog@s i altres professionals de salut sexual femenina a Catalunya

(En castellano abajo)13072149_1579954932314569_1979297984_o

EN CONSTRUCCiÓ

El cony és un portal molt sensible i valuós i com a tal ha de ser tractat. Moltes persones hem passat per la desagradable experiència de ser visitades per un ginecòleg o ginecòloga que no ens hagi tractat com a mínim amb el respecte degut. I sobretot si la persona que es visita és lesbiana, bi, trans, musulmana, seropositiva, treballadora sexual o amb qualsevol altra etiqueta que no correspongui a les acceptades per la heteronormativitat patriarcal blanca. O si resulta que té la gosadia de voler saber, voler opinar o buscar alternatives no medicalitzades o quirúrgiques per al seu tractament.

El saber és poder i la unió fa la força. I amb aquestes dues premises hem volgut crear aquesta pàgina a través de la qual compartir informacions sobre professionals de la salut sexual i reproductiva recomanables. Perquè sí bé és cert que hi ha persones col·legiades que no haurien d’estar exercint, també n’és que n’hi que saben fer i molt bé la seva feina. Així doncs, aquesta pàgina neix amb la il·lusió de que, entre totes, creem un banc de dades lliure i gratuït que ens permeti poder ser visitades tal com volem.

Per completar la llista hem inclòs també professionals d’altres sectors de la salut sexual i reproductiva que ens puguin acompanyar en processos de curació no convencionals.

Per mapa

Per llista

Per categories (a la columna de la dreta)

Es poden fer aportacions a través del formulari i comentar les que ja estan llistades

(Per evitar comentaris motivats per conflictes personals que no tenen res a veure amb aquesta pàgina, no s’acceptaran aportacions en negatiu de cap/a professional llistat/a. Es tindran en compte per a la recerca però d’entrada no es publicaran)

Una abraçada

 


 

El coño es un portal muy sensible y valioso y debe ser tratado como tal. Muchas personas hemos pasado por la desagradable experiencia de ser visitadas por un ginecólogo o ginecóloga que no nos haya tratado como mínimo con el respeto debido. Y sobre todo si la persona que se visita es lesbiana, bi, trans, musulmana, seropositiva, trabajadora sexual o con cualquier otra etiqueta que no corresponda a las aceptadas por la heteronormatividad patriarcal blanca. O si resulta que tiene la osadía de querer saber, querer opinar o buscar alternativas no medicalizadas o quirúrgicas para su tratamiento.

El saber es poder y la unión hace la fuerza. Y con estas dos premisas hemos querido crear esta página a través de la cual compartir informaciones sobre profesionales de la salud sexual y reproductiva recomendables. Porque sí bien es cierto que hay personas colegiadas que no tendrían que estar ejerciendo, también es que las hay que saben hacer y muy bien su trabajo. Así pues, esta página nace con la ilusión de que, entre todas, creamos un banco de datos libre y gratuito que nos permita poder ser visitadas tal como queremos.

Para completar la lista hemos incluido también profesionales de otros sectores de la salud sexual y reproductiva que nos puedan acompañar en procesos de curación no convencionales.

 

Por mapa

Por llista

Por categorias (a la columna de la derecha)

Pueden hacer aportaciones a través del formulario y comentar las que ya están en la lista

(Para evitar comentarios motivados por conflictos personales que nada tienen que ver con esta página, no se aceptarán aportaciones en negativo de ningún/a profesional listado/a. Se tendrán en cuenta para la investigación pero de entrada no se publicarán)

Un abrazo